bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Matilda Popescu

Dr. Ing. Cercetător Ştiinţific grad. III
https://brgv.ro/wp-content/uploads/2023/05/PKY2579.jpg

Expert in determinarea analizelor de laborator, cu peste 30 de ani de activitate in domeniul determinării calității și controlului semințelor pe domeniile de analiza in laborator a purității, testelor de vigoare, cold-test, îmbătrânirea accelerată, energie germinativă, germinație, viabilitatea semințelor, a analizelor de electroforeză și organisme modificate genetic deține totodată si o vastă experiență în determinarea purității varietale in câmp a loturilor semincere in funcție de speciile si categoriile biologice aflate in lucru in concordanta cu legislația semințelor internă si internațională.

În paralel cu activitatea de laborator in perioada 2000 – 2002 a urmat cursurile de master in domeniul „Agricultura durabila” iar in perioada 2004 – 2010 a desfășurat cercetări in scopul studierii comportamentului anumitor soiuri de grâu in zone diferite Brasov, Bucuresti, Dolj, sub îndrumarea prof. dr. doc.st. Gheorghe Bîlteanu.

In anul 2010 a sustinut teza de doctorat cu titlul ”Cercetări asupra repausului seminal la unele soiuri de grâu și a factorilor care îl influențează” în cadrul Școlii Doctorale a USAMV București obținând titlul de doctor in agricultură.

Primii 3 ani de activitate după absolvirea facultății a lucrat ca profesor suplinitor la catedre de chimie și biologie, perioada in care a deprins calități pedagogice ce ulterior au constituit baza pregătirii si desfășurării instruirilor profesionale efectuate in tara, in laboratoarele de profil. Din 1996 lucrează in domeniul calității semințelor.

Șef de laborator si Consilier Superior în cadrul Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor București, deține o înaltă expertiză pe germinația semințelor, având in responsabilitate acuratețea si siguranța performantei analizelor de germinatie, viabilitate, cold-test, pentru toate loturile de seminte exportate si importate de Romania a caror calitate a fost determinata de LCCSMS București. De asemenea a efectuat supervizarea analizelor de germinatie pentru toate loturile de samanta analizate in scopul infiintarii loturilor semincere de catre agentii economici autorizati de LCCSMS.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

A avut o contribuție majora la elaborarea „Manualului Calității” institutiei din care a facut parte precum si a acreditarii de catre International Seed Testing Association ( ISTA). Romania a aderat la ISTA odată cu infiintarea primelor laboratoare pentru controlul calitatii semintelor, devenind membru in anul 2000, prin acreditarea LCCSMS Bucuresti urmand a fi reacreditată din 3 in 3 ani și recunoscută international pe acest domeniu de activitate prin aceeasi institutie.
Prin activitatea sa și-a adus aportul la uniformizarea metodelor de lucru la nivel national, respectarea standardelor de lucru interne si internaționale si a legislației in vigoare in ceea ce privește calitatea semințelor. A activat în calitate de membru al Comisiei de audit conform Ord. MADR 141/2012 cu privire la reautorizarea laboratoarelor pentru controlul calității semințelor cu expertiza pentru verificarea modului de implementare al SMC in ceea ce priveste managementul de calitate a analizei semintelor (puritate, germinație, electroforeză, umiditate, OMG) in LCCSMS, Inspectorate teritoriale si laboratoarele de profil din tara.
Principalele competente dobandite in timp, in concordanta cu metodele standardizate ISTA, asigura baza principiilor cunoasterii in detaliu a activitatilor de laborator.
Experienta acumulată pe parcursul anilor de activitate aduc plus valoare Băncii de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultura, Floricultura, Plante Aromatice prin cunoasterea activitatilor de laborator pe toate palierele de lucru in scopul asigurarii conservarii, determinarii vigorii semintelor şi menţinerea colecţiilor de germoplasma în parametri optimi asigurând păstrarea acestora pe termen mediu si lung in concordanta cu standardele FAO si institutiilor similare din lume.
Are în palmares numeroase participări la cursuri și seminarii în domeniu dintre care cele mai importante fiind:
• Certificat perfecționare „ Sistem de control intern managerial”, 2017;
• Certificat participare „ Auditor intern pentru sisteme de management pentru laboratoare de încercări și etalonări”, 2013;
• Certificate ” Seed testing, according to the ISTA Rules”, 2007;
• Atestat pentru inspectarea culturilor semincere, 2005;
• Certificat perfectionare „ Cadrul legal privind achizitiile publice pentru investitiile din fonduri publice”, 2006;
• Atestat pentru inspectarea culturilor semincere 2000, 2004, 2009, 2012, 2018
• Din anul 2021 a obtinut titlul de CS III.