bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Iuxel Vîjiac

Șef Departament Comunicare/Programe

Are o experiență de peste 19 ani în elaborarea si managementul proiectelor de dezvoltare rurală si dezvoltare comunitara, cu expertiză în realizarea de studii și anchete socio-economice, facilitare comunitara, aplicarea metodelor și tehnicilor participative, elaborarea și evaluarea strategiilor de dezvoltare locală durabilă, organizarea de evenimente publice, prezentări, workshop-uri, focus grupuri si susținerea de sesiuni de instruire.
Pe parcursul carierei profesionale, Iuxel Vîjiac a lucrat atât pentru mediul privat cat si pentru cel public sau non-profit.
Astfel, acesta a coordonat Unitatea de Management a Proiectelor din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara fiind responsabil cu elaborarea si implementarea proiectelor de dezvoltare instituțională bazate in special pe accesarea de fonduri nerambursabile prin diferite programe de finanțare U.E sau alte forme de finanțare rambursabila si/sau nerambursabila. De asemenea, în această perioadă a fost responsabil cu implementarea acordului de parteneriat între USAMV BANAT și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (agenția de plăți din România pentru FEDR – PAC – Pilonul II) – scopul principal fiind promovarea Programului Național de Dezvoltare Rurală și utilizarea cunoștințelor universitare pentru proiectarea unor intervenții mai adecvate pentru dezvoltarea rurală la nivel național, în conformitate cu normele și reglementările FEDR/PAC. Tot in acest context, IUXEL a participat la elaborarea Analizei și Strategiei privind sectorul de legume și fructe la nivelul județului Timiș.
În cadrul Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurala (RNDR), în calitate de speaker / lector, IUXEL a susținut o serie de prezentări privind dezvoltarea rurala si Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 in cadrul conferințelor si grupurilor de lucru RNDR, a elaborat suportul de curs pentru instruirea membrilor Grupurilor de Acțiune Locala – Modulul I – Elaborarea / Dezvoltarea Strategiilor de Dezvoltare Locala si a susținut sesiunile de instruire a membrilor GAL, privind elaborarea strategiilor de dezvoltare locala – 13 sesiuni de instruire cu peste 260 participanți.
În cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale (MADR), IUXEL a fost Expert National Axa 4 Fondul European pentru Pescuit – participând la evaluarea Dosarelor de candidatura privind elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Durabila a Zonelor Pescărești, conform prevederilor Programului Operațional pentru Piscicultura 2007-2013, Axa 4 LEADER., depuse de către parteneriatele public-private ( FLAG). De asemenea, acesta a fost expert monitorizare-evaluare pentru proiectele “Modernizing the Agricultural Knowledge and Information System” IBRD loan no.–4758 – Ro și „Completion of the EU Support for the Agricultural Restructuring” IBRD loan no. 4875 – Ro, activând in cadrul Unității de Implementare a proiectelor din cadrul MADR.
În ceea ce privește mediul privat, în calitate de consultant, in ultimii 19 ani, IUXEL a coordonat elaborarea si a asigurat managementul implementării pentru mai mult de 50 de proiecte de dezvoltare bazate in special pe accesarea de fonduri nerambursabile prin diferitele programe de ființare UE. Aceste proiecte au avut diverse obiective precum: dezvoltarea infrastructurii si a clădirilor publice, turism si agrement sau digitalizare, ori dezvoltarea capacitaților de producție.
Nu in ultimul rând, Iuxel a activat ca manager in cadrul unor Organizații Non-Guvernamentale, precum: Asociatia Asura, Asociatia Terra Ruralis Sau Asociația Pro Democratia, participând la dezvoltarea unor proiecte educative, de promovare a inovării sociale, a antreprenorialului sau de dezvoltare a resurselor umane. In prezent, este Președinte al Asociatiei Pentru Digitalizare, Inovare Tehnologica Si Economie Circulara.
Iuxel Vîjiac este licențiat în sociologie-psihologie, are un master în Ingineria mediului – Managementul mediului și al resurselor naturale si a finalizat diferite cursuri de specializare, precum: manager de proiect, formator, economie circulară, responsabil GDPR.
Pe parcursul activității sale profesionale, Iuxel a colaborat si la realizarea unor articole științifice, precum:

Articole (coautor):

– „CHALLENGES OF TRANSITIONING TOWARDS A CIRCULAR ECONOMY, IN THE CONTEXT OF NON-REFUNDABLE EUROPEAN FUNDS FINANCED ROMANIAN START-UPS„ – Ciprian MANEA, Augustin SEMENESCU,*, Iuxel VÎJIAC, in Review of Management and Economic Engineering, Vol. 20, No. 1(79), March 2021, p. 72 – 82, ISSN (print): 1583-624X, ISSN (online): 2360-2155.

– „Studies Regarding the Access of Entrepreneurs to Research Infrastructures Funded by EU” – Ciprian MANEA, Iuxel VIJIAC, Augustin SEMENESCU, in Business Change and Digital Transformation in a World Moving Through Crisis November 11th – 12th, 2021, Bucharest, Romania – The 10th International Conference of Management and Industrial Engineering ICMIE 2021, Editura Niculescu, ISSN 2344-0937, ISSN-L 2344-0937.

– CERTIFICAT DE INOVATOR Nr.115/10.11.2021:
Pentru inovatia cu titlul: „Modele matematice inovative in dezvoltarea economica sustenabila a IMM-urilor si infrastructurilor de cercetare”, Ministerul Educatiei si Cercetarii al Republicii Moldova – Academia de Studii Economice din Moldova, Centrul de Inovare si Transfer Tehnologic, Autori: Manea Ciprian, Vîjiac Iuxel, Semenescu Augustin.

– Labor market analysis in the Western Development Region of Romania (Graduates of the educational system in the Western Development Region of Romania) in Journal of Agroalimentary Processes and Technologies 2020, 26(1), 06-09, Available online at http://journal-of-agroalimentary.ro

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image