bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Geanina NEGOȘANU

Drd. Ing. Cercetător Științific
https://brgv.ro/wp-content/uploads/2023/05/Drd.-Ing.-Geanina-NEGOSANU-.jpg

Absolventă a Facultății de Horticultură în cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, promoția 1995, licențiată in Peisagistică a debutat ca inginer horticultor in anul 2018, la Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare a Legumiculturii Buzău, după o experiență de peste douăzeci de ani în sfera comercială (achiziții, logistică, marketing). A ocupat inițial funcția de Asistent Cercetare în cadrul Laboratorului de Genetică, Ameliorare și Conservare a Biodiversității, unde sub îndrumarea Dr. Ing. Costel Vînătoru s-a integrat în activitatea de cercetare.
În anul 2020 a absolvit cursul de Master din cadrul Programului de studii universitare al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, cu profilul Științe Horticole Ecologice iar lucrarea de disertație a abordat ca temă de cercetare specia ”Sideritis scardica în cultură ecologică”, marcând momentul deschiderii unei noi direcții de studiu si cercetare: plantele aromatice și medicinale. În aceeași perioadă a fost cooptată în diverse proiecte finanțate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale dar și în Proiecte Naționale coordonate și finanțate de MADR și UEFISCDI care au vizat în mod special lucrări specifice Laboratorului de Genetică, Ameliorare și Conservare a Biodiversității și anume de ameliorare a germoplasmei legumicole, de verificare a autenticității și stabilității genetice, de modernizare a schemelor de selecție conservativă pentru speciile legumicole dar și pentru cele medicinale și aromatice.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

În anul 2021 a promovat concursul de CS (cercetător științific) iar din iulie 2021 și-a început activitatea la Banca de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău. In același an, in deplină concordanță cu tematica de cercetări din cadrul Secțiunii de Plante Aromatice si Medicinale a Băncii de Resurse Genetice Vegetale a demarat studiul privind ”Ameliorarea si aclimatizarea Sideritis sp.” acest subiect constituind si teza de doctorat, in prezent fiind doctorand la Școala Doctorală Ingineria si Managementul Resurselor Vegetale si Animale, domeniul Horticultură.
Rezultatele obținute până in prezent au fost subiectul mai multor articole științifice în reviste indexate, precum si al unor prezentări la conferințe și sesiuni științifice ale unor centre universitare din țară și străinătate sau instituții internaționale de profil.
Principala activitate în cadrul Băncii de Resurse Genetice Vegetale se axează pe studiul speciilor endemice, a populațiilor locale de plante aromatice și medicinale dar și pe ameliorarea și aclimatizarea unor specii noi, din aceeași categorie, care nu au fost cultivate in Romania până in prezent, cu un accent special pe respectarea verigilor tehnologice de conservare a resurselor genetice vegetale la plantele aromatice și medicinale.