bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Legislative framework of operation

BRGV Buzău funcționează cf. LEGISLAȚIEI ROMÂNE
HG 690/2019 privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale Buzău
Ordinul 600/2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial al entităților publice
Legea 53/2003 Codul Muncii
Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă
Ordonanța nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Legea 286/2011 Regulament cadru privind ocuparea unui post vacant – personal contractual plătit din fonduri publice
Legea 153/2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice
Legea nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
Legea nr.42 din 17 martie 2005 pentru aderarea României la Tratatul internaţional privind resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001
și
LEGISLAȚIEI INTERNAȚIONALE
Legea nr. 36 din 17 ianuarie 2019 pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, semnat de România la 20 septembrie 2011 la New York
Standardele ISTA (International Seed Testing Association)
Standardele FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
Descriptorii internaționali IPGRI (International Plant Genetic Resources Institute)
Descriptorii internaționali UPOV (The International Union for the Protection of New Varieties of Plants)

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image