Congresului European de Horticultură al ISHS – Ediția 5

10 februarie 2024by info@brgv.ro0

Banca de Resurse Genetice vegetale pentru legumicultură, floricultură, plante aromatice și medicinale [BRGV Buzău] participă la cea de-a 5-a ediție a Congresului European de Horticultură, organizată de către Societatea Internațională de Științe Horticulturale (ISHS). Acest eveniment important are loc odată la patru ani și este o ocazie unică pentru cercetători, profesioniști și pasionați de horticultură să se întâlnească, să împărtășească idei și să descopere cele mai recente inovații din domeniu.

Anul acesta, congresul se va desfășura în București, România, în perioada 12-16 mai, sub înaltul patronaj al Academiei Române, fiind organizat de Universitatea de Agricultură și Medicină Veterinară din București și Societatea Română a Horticultorilor, în parteneriat cu Senatul României, Camera Deputaților din România, Ministerul Educației, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Afacerilor Externe, Primăria Municipiului București, EUFRIN (European Fruit Research Institute Network), EUVRIN (European Vegetable Research Institutes Network), ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe, OIPA PRODCOM.

Ne așteptăm la prezentări captivante, dezbateri stimulante și oportunități de networking remarcabile, toate desfășurate într-un cadru profesional și academic superior.

Cele 5 lucrările științifice propuse de echipa BRGV Buzău în agenda Congresului European de Horticultură, pe lângă temele de studiu remarcabile, prezintă efortul și dinamica excepțională a agendei de cercetare din ultimii ani a instituției noastre.

 

Prezentare rezumativă a studiilor:

  1. EVALUAREA EXPRESIVITĂȚII FENOTIPICE A GENOTIPULUI ENDEMIC DE PRAZ (ALLIUM SCORODOPRASUM) IDENTIFICAT ÎN PĂDUREA SECULATĂ CRÂNG BUZĂU, ROMÂNIA

Autor: Costel Vînătoru

Co-autori: Bianca Mușat, Matilda Popescu, Camelia Bratu, Geanina Negosanu, Florin Burlan, Cristian Șomoiag

[RO] rezumat

Pădurea Crâng este situată in intravilanul Municipiului Buzău, având o suprafață totală de peste 170 ha, fiind o rămășiță din vestita pădure Codrii Vlăsiei, cunoscută ca fiind cea mai veche pădure din Țara Românească.

Specialiștii BRGV Buzău au realizat o evaluare a resurselor genetice ce compun biodiversitatea acestui areal, o atenție deosebită fiind acordată unui genotip de praz sălbatic ce și-a păstrat cu mult succes puritatea și identitatea aici și care face obiectul prezentei lucrări.

Resursa genetică a fost biobancată în anul 2019 și timp de 5 ani a fost monitorizată și evaluată. Pe tot parcursul cercetărilor s-au efectuat observații și măsurători fenologice, biometrice și de laborator. S-a constatat că specia își asigură perpetuarea pe trei căi vegetative: prin bulbili de sol, microbulbili de sol și bulbili aerieni. Cel mai mare potențial de producție este realizat de bulbilii de sol. Aceștia produc plante viguroase pentru consum în stare proaspătă pe o perioadă lungă de timp. Plantele au înălțimi cuprinse între 30 și 70 cm. Planta emite tija florală cu înălțimi ce variază între 80-140 cm. Greutatea bulbului matur este în medie de 34,36 g. Greutatea microbulbililor din sol variază între 0,01 și 0,24 g. Bulbilul aerian are o greutate medie cuprinsă între 0,01-0,4 g. Numărul de microbulbili în sol variază între 40-200 buc. Numărul mediu de bulbili aerieni este de 124 buc.

S-au întreprins lucrări de conservare ex situ prin protejarea și extinderea speciei în arealul său natural, cât și in situ, materialul genetic vegetal fiind păstrat în celule cu atmosfera controlată pe termen mediu și lung în laboratoarele BRGV Buzău. S-a constatat că în sistem de cultură intensiv potențialul de producție este semnificativ mai mare cu peste 30% comparativ cu mediul său natural și prezintă o rezistență genetică sporită față de agenții patogeni ce afectează specia.

Specia a fost introdusă în lucrări intensive de ameliorare cu scopul obținerii de noi creații biologice comerciale valoroase.

Cuvinte cheie: biodiversity, biobanked, genotype, microbulb, perenity

[EN] abstract

The Crang forest is located in the suburbs of Buzau town, Romania having an area of over 170 ha and being a remanent of the famous Codrii Vlasiei forest, known as the oldest forest in Romania.

BRGV Buzău specialists have carried out an evaluation of the genetic resources that compose the biodiversity of this area, especially a genotype of wild leek that has successfully preserved its purity and identity here and which is the subject of this study.

The genetic resource was biobanked in 2019 and was monitored and evaluated for 5 years. Throughout the research, phenological, biometric, laboratory observations and measurements were carried out. It was found that the species ensures its perpetuation in three vegetative ways: through soil bulbs, soil microbulbs and aerial bulbs. The greatest production potential is achieved by soil bulbs. They produce vigorous plants for fresh consumption over a long period of time. The weight of the mature bulb is on average 34,36 g. The weight of microbulbs in the soil varies between 0.01 and 0.24 g. The aerial bulb has an average weight between 0.01-0.4 g. The number of microbulbs in the soil varies between 40-200 pcs. The average number of aerial bulbs is 124 pcs.

Ex situ conservation works were undertaken by protecting and expanding the species in its natural environment, as well as in situ, the plant genetic material being preserved in medium and long-term controlled atmosphere cells in the BRGV Buzău laboratories. It was found that in the intensive culture system the production potential is significantly higher by more than 30% compared to its natural environment and it shows an increased genetic resistance to the pathogens that affect the species.

The species was introduced in intensive breeding works with the aim of obtaining new valuable commercial varieties.

 

 

2. CORELAȚIILE GENOTIP-FENOTIP ALE COLECȚIEI DE BAZĂ SOLANUM LYCOPERSICUM A BRGV BUZĂU, ROMÂNIA

Autor: Bianca Mușat

Co-autori: Costel Vînătoru, Matilda Popescu, Camelia Bratu, Geanina Negosanu, Florin Burlan, Cristian Șomoiag

[RO] rezumat

Solanum lycopersicum este una dintre speciile legumicole ce prezintă cea mai mare varietate de forme și culori ale fructelor dar și multiple morfotipuri în ceea  ce priveste forma frunzelor sau portul plantelor.

BRGV Buzău deține peste 3000 de linii de tomate cu expresivitate fenotipică distinctă, fapt ce a determinat ca echipa noastră de cercetatori să identifice anumite gene dominante sau recesive responsabile cu manifestarea a unul sau mai multe caractere fenotipice. Folosind atât harta cromozomială a speciei Solanum lycopersicum cât ți literatura de specialitate și corelând cu datele măsurabile și calitative colectate în timpul studiului de la un numar de 40 de linii din colecția de bază a tomatelor, au fost identificate relații interdependente între genotip și fenotip.

Liniile analizate au demonstrat plasticitate fenotipică de-a lungul studiului, fiind identificate gene care influențează culoarea sau forma fructului. Culoarea epidermei este controlată de gena recesiva yy- clearskin tomato sau gena dominanta Y+ – epiderma galbenă. Combinația dintre epiderma transparentă sau galbenă și culoarea endocarpului determină culoarea fructului. Fructele bicolore sunt rezultatul caracterelor manifestate de o alela mutanta a genei R, și anume ry care dispersează pigmenții carotenoizi și rezultă fructe bicolore galben+rosu (ryry) sau roșu+verde (ryry;gfgf). În ceea ce priveste forma frunzei, gena c recesivă este responsabila cu aparitia frunzelor tip cartof, iar gena C, dominantă manifesta frunze normale. Frunzele ce prezintă colorație antocianică sunt rezultatul combinației de gene aft- anthocyanin fruit și atv-atroviolaceum.

Baza genetică decriptată prin prezentul studiu caracterizată prin polimorfism și biodiversitate constituie resursa vitală în lucrările de ameliorare și hibridare, obținerea de noi soiuri și hibrizi de tomate cu direcție de utilizare specifică.

Cuvinte cheie: polymorphism, distinctiveness, gene pool, phenotypical plasticity, recessive allele

[EN] abstract

Solanum lycopersicum is one of the vegetable species that presents the largest variety of fruit shapes and colors, but also multiple morphotypes in terms of the leaves shape or plant type of growth.

BRGV Buzau owns over 4000 tomato lines with distinct phenotypic expressiveness, a fact that led the research team to identify certain dominant or recessive genes responsible for the manifestation of one or more phenotypic characters.

Using both the chromosomal map of the Solanum lycopersicum species and the specialized literature and correlating with the measurable and qualitative data collected during the study from a number of 40 lines from the germplasm tomato collection, interdependent relationships between genotype and phenotype were identified.

The analyzed lines demonstrated phenotypic plasticity throughout the study, with genes that influence the color or shape of the fruit being identified. The color of the epidermis is controlled by the recessive gene yy– clearskin tomato or the dominant gene Y+ – yellow epidermis. The combination between the transparent or yellow epidermis and the color of the endocarp determines the color of the fruit. Bicolor fruits are the result of the characters manifested by a mutant allele of the R gene, namely ry that disperses the carotenoid pigments and results in bicolor yellow+red (ryry) or red+green (ryry;gfgf) fruits.

Regarding leaf shape, the recessive gene c is responsible for the appearance of potato-type leaves and the dominant gene C shows normal leaves. The leaves with anthocyanin coloring are the result of the combination of aft-anthocyanin fruit and atv-atroviolaceum genes.

The gene pool deciphered by the present study is characterized by polymorphism and biodiversity and constitutes the vital resource in breeding and hybridization works in order to obtain new tomato varieties and hybrids with specific use.

 

 

3. EVALUAREA CARACTERISTICILOR CANTITATIVE ALE GENOTIPURILOR DE MAZĂRE (PISUM SATIVUM) DIN COLECȚIA DE GERMOPLASMĂ A BRGV BUZĂU

Autor: Matilda Popescu

Co-autori: Costel Vînătoru, Bianca Mușat, Camelia Bratu, Geanina Negoșanu, Florin Burlan, Cristian Șomoiag

[RO] rezumat

BRGV Buzău are în conservare un număr mare de genotipuri de mazăre aflate în diverse stadii de ameliorare. Baza de germoplasmă este compusă din 86 de cultivare, dintre acestea 27 sunt stabilizate genetic, au expresivitate fenotipică distinctă și fac obiectul prezentei lucrări. Accesiile utilizate au fost supuse lucrărilor intensive de ameliorare și selecție conservativă timp de 5 ani (2019-2023). În această perioadă s-au efectuat observații privind stabilitatea genetică, transmiterea caracterelor utile în descendență, observații fenologice, biometrice și analize de laborator.

S-a constatat că în ceea ce privește timpurietatea pe primul loc se situează genotipurile L 1, L 3, L 22, L 20 și L18. Iar cele mai tardive genotipuri sunt L 14, L 24, L 15 , L 25, L 6, L 13, L 21, L 27. Genotipul L7 prezintă păstăi de culoare mov și flori roșii iar L6 prezintă flori roșii și păstăi verzi. L 16 prezintă un foliaj cu foliole mici și foarte bogat în cârcei. În ceea ce privește înălțimea plantei, cea mai mare valoare a fost înregistrată la L 5 cu o înălțime medie de 132 cm. Cea mai mică valoare a fost înregistrată de L 23 cu o înălțime medie de 54 cm. În ceea ce priveste lungimea păstaii, cea mai mare valoare a fost înregistrată de L 14 cu o lungime medie de 10,2 cm iar cea mai mica valoare a fost înregistrata de L 12 cu 5,5 cm.

În ceea ce privește greutatea păstăii cea mai mare valoare a fost obținută de L 21 de 9,2 g, iar cea mai mică a fost obținută de L 16 cu 2 g.

Cercetările s-au finalizat cu obținerea unui soi nou de mazăre, L 3 ce se distinge prin stabilitate genetică, productivitate, calitatea păstăilor și potențial mare de a-si păstra o perioada mai lungă de timp pe plantă cât și după recoltare caracteristicile organoleptice ale bobului. Acest soi este înscris pentru omologare și brevetare sub denumirea de Perla. S-a creat o bază de date valoroasă ce permite cunoașterea, evaluarea și valorificarea genotipurilor studiate.

Resursele studiate au fost biobancate și introduse în programul de conservare pe termen mediu și lung.

Cuvinte cheie: biometric, variety, organoleptic, biotype, selection

[EN] abstract

BRGV Buzau has in conservation a large number of pea genotypes in various breeding phases. The germplasm collection is composed of 86 cultivars, of which 27 are genetically stable showing distinct phenotypic expressiveness, being the main subject of the present study. The accessions used were subjected to intensive breeding works and conservative selection for 5 years (2019-2023). During this period, observations were made regarding genetic stability, the inheritance of useful traits for subsequent generations, phenological observations, biometrics and laboratory analyses.

It was found that in terms of precocity, the genotypes L1, L3, L22, L20 and L18 are the earliest. And the latest genotypes are L 14, L 24, L 15, L 25, L 6, L 13, L 21, L 27. Genotype L 7 has purple pods and red flowers and L6 has red flowers and green pods. L 16 has a foliage with small leaflets and very rich in tendrils. Regarding plant height, the highest value was recorded by L 5 with an average height of 132 cm. The lowest value was recorded by L 23 with an average height of 54 cm. Regarding the weight of the pod, the highest value was obtained by L 21 of 9.2 g and the lowest was obtained by L 16 with 2 g.

The research was completed by obtaining  a new variety of peas, L 3. This new variety is distinct by its genetic stability, productivity, the quality of the pods and great potential to keep for a longer period of time the organoleptic characteristics of the bean on the plant as well as after harvesting. This variety is registered for patenting under the name of Perla.

The studied resources were biobanked and introduced into the medium and long term conservation program.

 

 

4. IDENTIFICAREA PRINCIPALELOR COMPUȘI BIOACTIVI ÎN GENOTIPURILE DE SIDERITIS BANCATE LA BRGV BUZĂU

Autor: Geanina Negoșanu

Co-autori: Costel Vînătoru, Violeta Ion, Bianca Mușat, Matilda Popescu, Adrian Asănică

[RO] rezumat

Studiul speciilor de Sideritis s-a intensificat în ultimii ani. Valoarea sa incontestabilă ca plantă aromatică, terapeutică, ornamentală și meliferă, împreună cu restricționarea zonei de cultivare din cauza recoltării masive și a schimbărilor climatice, a captat interesul comunității științifice, cu accent pe avansarea cercetărilor botanice, fitoterapeutice și biochimice. BRGV Buzău a acordat o atenție specială speciilor de Sideritis; prin urmare, un număr mare de genotipuri în diferite etape de selecție sunt în prezent biobancate aici, inclusiv S. scardica Griseb., S. syriaca L., S. hyssopifolia L., S. scardica var. Ossa, S. cypria Post și S. glacialis Boiss. Cercetarea efectuată asupra principalelor genotipuri stabilizate genetic s-a concentrat pe aclimatizare, selecție și dezvoltarea tehnologiilor specifice de cultură, precum și pe determinarea compoziției biochimice. Genotipurile examinate în acest studiu includ G1 – S. syriaca L., G2 – S. scardica Griseb. și G3 – S. hyssopifolia L. Eșantioanele de părți aeriene colectate în doi ani succesivi, 2022 și 2023, au fost analizate, iar următoarele compuși au fost determinați: compuși volatili folosind tehnica GC-MS, activitatea antioxidantă folosind metoda DPPH și conținutul total de polifenoli folosind metoda Folin-Ciocâlteu. Nu s-au găsit diferențe majore în conținutul total de fenoli, cea mai mare cantitate (9,17±0,32 mg GAE/g DM) fiind înregistrată pentru specia S. hyssopifolia. Cu toate acestea, S. scardica a prezentat o activitate antioxidantă mai mare (96,14±5,57 mg TE/g DM) în comparație cu celelalte două specii. În ceea ce privește compoziția uleiurilor esențiale, materialul proaspăt de eșantion a arătat prezența unui procent ridicat de monoterpeni, sesquiterpeni, monoterpeni oxigenați și diterpeni. Compoziția chimică a variat de la 18,37% α-pinene în S. scardica la 11,24% în S. syriaca și 25,38% în S. hyssopifolia. Cercetarea efectuată permite o extindere mai precisă către noi direcții de utilizare a speciilor de Sideritis, în comparație cu aplicațiile cunoscute anterior. În trecut, acestea erau apreciate pentru proprietățile lor aromatice și legate de alimentație, iar rezultatele obținute certifică proprietățile terapeutice și medicinale ale acestor specii, justificând utilizarea lor în beneficiul sănătății umane.

Cuvinte cheie: acclimatization, chemical composition, essential oils, germplasm, phenotype

[EN] abstract

The study of Sideritis species has intensified in recent years. Its undeniable value as an aromatic, therapeutic, ornamental, and melliferous plant, along with the restriction of the cultivation area due to massive harvesting and climate changes, has captured the interest of the scientific community, with a focus on advancing botanical, phytotherapeutic and biochemical research. BRGV Buzau has paid special attention to Sideritis species; therefore, a large number of genotypes in various stages of breeding are currently biobanked here, including S. scardica Griseb., S. syriaca L., S. hyssopifolia L., S. scardica var. Ossa, S. cypria Post, and S. glacialis Boiss. The research undertaken on the main genetically stabilized genotypes has focused on acclimatization, breeding, and the development of specific culture technologies, as well as on determing the biochemical composition. The genotypes examined in this study include G1 – S. syriaca L., G2 – S. scardica Griseb., and G3 – S. hyssopifolia L. Samples of the aerial parts collected in two successive years, 2022 and 2023, were analyzed, and the following compounds were determined: volatile compounds by using the GC-MS technique, antioxidant activity using the DPPH method, and the total content of polyphenols using the Folin-Ciocâlteu method. No major differences were found in the total phenol content, with the highest amount (9.17±0.32 mg GAE/g DM) being recorded for the species S. hyssopifolia. However, S. scardica exhibited higher antioxidant activity (96.14±5.57 mg TE/g DM) compared to the other two species. Regarding the composition of the essential oils, the fresh sample material showed the presence of a high percentage of monoterpenes, sesquiterpenes, oxygenated monoterpenes, and diterpenes. The chemical composition varied from 18.37% α-pinene in S. scardica to 11.24% in S. syriaca and 25.38% in S. hyssopifolia. The conducted research allows a more precise expansion towards new directions of use of Sideritis species, compared to the previously known applications. While in the past they were valued for their aromatic and food-related properties, the obtained results certify the therapeutic and medicinal properties of these species, justifying their use for the benefit of human health.

 

 

5. CERCETĂRI ASUPRA PRIMEI VARIETĂȚI DE ROȘII KUMATO ÎNMULȚITE ÎN ROMÂNIA LA BRGV BUZĂU

Autor: Camelia Bratu

Co-autori: Costel Vînătoru, Bianca Mușat, Matilda Popescu, Geanina Negoșanu, Rodica-Mihaela Dinică

[RO] rezumat

BRGV Buzău are până în prezent evaluate și biobancate peste 3000 de genotipuri de tomate aflate în diverse stadii de ameliorare și de reconstrucție genetică pentru refacerea autenticității.

Cultivarele ce compun baza de germoplasmă aparțin speciilor Solanum esculentum, S. peruvianum, S. cerasiformae. O atenție deosebită a fost acordată conservării populatiilor locale, soiurilor vechi dar și liniilor noi obținute prin lucrări intensive de ameliorare.

După anul 2000, companiile străine au lansat în piață varietăți noi de tomate cunoscute sub denumirea comercială de tomate kumato. Analizând cu atenție aceste cultivare, s-a constatat că aceste noi creații sunt hibride, nu pot fi multiplicate și că dreptul de comercializare îl au numai companiile producătoare.

Specialiștii BRGV Buzău au analizat cu atenție fenomenul și au realizat o evaluare profundă a bazei de germoplasmă, au identificat liniile pretabile pentru obținerea acestui gen de tomate, acestea au fost evaluate în ceea ce privește testarea capacității combinative, generale și specifice iar liniile valoroase au fost implicate în combinații hibride interspecifice. În urma acestor lucrări de hibridare, au fost obținute 3 noi genotipuri tip kumato, stabilizate, iar dintre acestea unul a fost inscris la ISTIS pentru omologare și brevetare sub denumirea de Rapsodia, fiind primul soi comercial tip kumato.

Soiul prezintă creștere nedeterminată și poate fi cultivat atât în spații protejate cât și în câmp în sistem palisat. Soiul este distinct prin fructele tricolore, verzi cu striuri de culoare verde deschis şi galben, atunci când fructul este imatur iar la maturitate este roşu striat cu verde şi galben auriu, cu aroma specifică şi gust deosebit. Fructul prezintă un diametru de 3,5 cm şi 3,6 cm înălţime medie. În secţiune transversală, fructul prezintă 2 lojii şi o grosime a pericarpului de 5,5 mm. Greutatea medie a unui fruct este de 20 g.  Soiul se caracterizează prin rezistență genetică și o usoară repelentă pentru Tuta absoluta.

[EN] abstract

BRGV Buzău has so far evaluated and biobanked over 3000 tomato genotypes at various stages of improvement and genetic reconstruction to restore authenticity. The cultivars comprising the germplasm base belong to the species Solanum esculentum, S. peruvianum, S. cerasiformae. Special attention has been given to the conservation of local populations, old varieties, as well as new lines obtained through intensive breeding efforts.

After the year 2000, foreign companies introduced new tomato varieties known commercially as kumato tomatoes. Upon careful analysis of these cultivars, it was found that these new creations are hybrids, cannot be multiplied, and can only be marketed by the producing companies.

BRGV Buzău specialists have thoroughly analyzed the phenomenon and conducted a profound evaluation of the germplasm base, identifying lines suitable for obtaining this type of tomato. These lines were evaluated for combinatorial, general, and specific combining ability, and valuable lines were involved in interspecific hybrid combinations. As a result of these hybridization efforts, 3 new stabilized kumato-type genotypes were obtained, one of which was registered with ISTIS for approval and patenting under the name Rapsodia, being the first commercial kumato-type variety.

The variety exhibits indeterminate growth and can be cultivated both in protected environments and in the field using trellising systems. The variety is distinctive due to its tricolor fruits, green with light green and yellow stripes when immature, and red streaked with green and golden yellow when ripe, with a specific aroma and exceptional taste. The fruit has a diameter of 3.5 cm and an average height of 3.6 cm. In cross-section, the fruit has 2 locules and a pericarp thickness of 5.5 mm. The average weight of a fruit is 20 g. The variety is characterized by genetic resistance and slight repellency to Tuta absoluta.

 

 

Share on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *