bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Camelia BRATU

Drd. Ing. Cercetător Ştiinţific
https://brgv.ro/wp-content/uploads/2023/05/PKY2575.jpg

Absolventă a Facultăţii de Agricultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, promoţia 2012, specializarea Biologie, a început activitatea profesională în domeniul horticulturii româneşti în anul 2013, în cadrul Laboratorului de Genetică, Ameliorare şi Conservare a Biodiversităţii din cadrul Staţiunii de Cercetare Dezvoltare a Legumiculturii Buzău, având funcţia de Asistent Cercetare, laborator coordonat de Dr. Ing. Costel Vinatoru.
A continuat studiile urmând cursurile de Masterat ale Facultăţii de Horticultura din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, specializarea Managementul şi Conservarea Biodiversităţii.
Începând cu anul 2015, a activat ca Cercetător Ştiinţific în acelaşi colectiv al Laboratorului de Genetică, Ameliorare şi Conservare a Biodiversităţii. Pregătirea profesională a continuat cu înscrierea şi urmărea cursurilor Şcolii Doctorale Ingineria şi Managementul Resurselor Vegetale şi Animale a USAMVB în anul 2016, fiind în prezent Doctorand.
Cunoştinţele dobândite în domeniul Biologiei şi al Horticulturii pe parcursul pregătirii profesionale au contribuit la susţinerea şi dezvoltarea activităţii Laboratorului de Genetică, Ameliorare şi Conservare a Biodiversităţii, fiind implicată atât ca responsabil de proiect dar şi ca membru în proiecte A.D.E.R. finanţate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale dar şi în Proiecte Naţionale coordonate şi finanţate de MADR şi UEFISCDI.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Activităţile desfăşurate în cadrul proiectelor cât şi în cadrul Laboratorului au fost înclinate înspre studiul efectelor schimbărilor climatice asupra principalelor culturi legumicole din ţara noastră, identificarea, genotipurilor, varietăţilor şi soiurilor de legume ce prezintă o rezistenţă sporită în faţa efectelor schimbărilor climatice, studierea noilor tehnologii de reducere a efectelor negative datorate schimbărilor climatice în culturile legumicole dar şi obţinerea de noi soiuri de legume, plante medicinale şi aromatice în culturile din România. Toate acestea au permis redactarea şi publicarea în calitate de autor principal sau coautor a articolelor ştiinţifice în reviste indexate, participarea la conferinţe şi comunicări de specialitate din ţară şi din străinătate, precum şi redactarea şi publicarea în calitate de coautor alături de Dr. Ing. Bianca Musat a Tratatului de Legumicultura Specială sub coordonarea în calitate de autor principal a Dr. Ing. Costel Vinatoru.
Experienta acumulată pe parcursul anilor de pregătire în domeniul Biologiei şi al Horticulturii permit continuarea activităţii de Cercetător Ştiinţific în cadrul Băncii de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultura, Floricultura, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău, începând cu anul 2021, în vederea coordonării şi participării la activităţile de cercetare din cadrul instituţiei. Expert în biologie şi biochimie, principala responsabilitate în cadrul Băncii De Resurse Genetice Vegetale Buzău este încadrarea din punct de vedere taxonomic a plantelor biobancabile, atât a celor endemice cât şi a populaţiilor locale, soiurilor, cultivarelor nou identificate şi conservate, efectuarea analizelor biochimice ce stabilesc compoziţia chimică a plantelor în vederea identificării posibilităţilor de utilizare a acestora.